ژرفآ

دیواری صبور برای دل‌نوشته‌ها

در هر مثلث سه میانه همرسند. مهم نیست که از کدام راس آمده اند و به کدام ضلع می روند.
اینجا محل برخورد میانه هاست.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه
پیوندها

در یک دست ورق ۵۲ کارت وجود دارد.کاملن اشتباه است.در یک دست ورق ۵۴ و یا ۵۳ کارت وجود دارد که دو یا یکی از این ورق‌ها را جوکر می‌نامند.

جوکر موجود مظلوم و عجیبیست که تمامی ورق‌ها با هم قرار گذاشته‌اند تحویلش نگیرند.

اسمی مسخره برایش انتخاب کردند، بدترین لباس را به او دادند و در هیچ بازی‌ای راهش ندادند.جوکر یک نیمکت نشین ابدی بود که فقط در صورت مصدومیت شدید یکی از بازیکنان وارد زمین بازی می‌شد.

جوکر بسیار تنها و کم‌حرف بود.همین خصوصیت‌ باعث می‌شد که وقت بیشتری برای فکر کردن داشته باشد. او بیشتر از تمام ورق‌ها فکر می‌کرد.او ناظر زندگی دیگران بود، چیزهایی از درون زندگی آنان میافت که خودشان متوجهش نبودند. ‌جوکر با دیگران فرق داشت.فکر می‌کرد که از کجا آمده، چرا آمده و برای چه اینجا اینگونه است.

اینجا برای این تاسیس شد که جوکر‌های دست‌های مختلف ورق‌های مختلف بتوانند حرف بزنند و در سکوت نمیرند که شاید با فریادشان کسی از خواب بیدار شد.